1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด: ประกาศกองทุน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการแห่งใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 0383 และ 0 2248 6684

Attachments:
Download this file (DOC02-01-2562.pdf)DOC02-01-2562.pdf[ ]474 kB