1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

สสค. ฉะเชิงเทรา มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์เอส พี เอส จำกัด

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เอส พี เอส จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา