1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปพัฒนารายได้ ปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิก และเป็นทุนหมุนเวียนให้ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8