1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

สสค.สมุทรสาคร มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บี เค วาย จำกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บี เค วาย จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บี เค วาย จำกัด