1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

สสค.ขอนแก่น มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น