การสำรวจความต้องการเงินกู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเงินกู้

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

Attachments:
Download this file (รายงานการตรวจสอบงบการเงิน(สตง)ปี 59.pdf)การตรวจสอบงบการเงิน โดย สตง[ปีงบประมาณ 2559]5559 kB
Download this file (รายงานงบการเงินกองทุนฯ (30 กย 60).pdf)การตรวจสอบงบการเงิน โดย สตง[ปีงบประมาณ 2560]4021 kB
Download this file (รายงานผู้สอบบัญชี.pdf)การตรวจสอบงบการเงิน โดย สตง[ประจำปีงบประมาณ 2561]10485 kB

ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน