การจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
Download this file (การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รูปแบบร่ม.pdf)การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รูปแบบร่ม[ ]80 kB
Download this file (จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อใช้แรงงาน รูปแบบเสื้อ.PDF)จัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อใช้แรงงาน รูปแบบเสื้อ[ ]38 kB
Download this file (จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf)จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[ ]12 kB
Download this file (จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2557-2558.pdf)จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2557-2558 ของกองทุนฯ[ ]12 kB
Download this file (จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีตกลงราคา.pdf)จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีตกลงราคา[ ]22 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ.PDF)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ[ ]228 kB
Download this file (ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.PDF)ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[ ]229 kB
Download this file (ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf)ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[ ]15 kB
Download this file (สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf)สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[ ]294 kB
Download this file (เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะาจง.PDF)เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจา[ ]224 kB